عملکرد یکساله معاونت امور زنان و خانواده در حوزه تعمیق باورهای دینی

99

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه تحکیم بنیان خانواده- از مرداد 1396 تا شهریور1397

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1