نقشه پارسی جو اولین نقشه جامع اطلاعات مکانی بومی فارسی

802

شنبه ۲۰ آذر ۹۵، اخبار شبکه ۵ سیما در عناوین اصلی خود از نقشه پارسی جو به عنوان اولین نقشه هوشمند و جامع اطلاعات مکانی یاد کرد.

پارسی جو
پارسی جو 55 دنبال کننده
شایان

شایان

2 سال پیش
نقشه «پارسی جو» رقیب اصلی گوگل مپ در ایران است. امیدوارم که از گوگل مپ هم بهتر شود.