منت گذاشتن شکارچی خارجی بر مردم ایران

6,221
یک شکارچی خارجی پس کشتار یک قوچ و یک کل در استان یزد فیلمی درباره لزوم تکرار دیدم تعقل بیشتر درباره متهمان مطرجمه ره دوعوزی هم بدونم ببخشید
خبرگزاری تسنیم 5.5 هزار دنبال کننده
pixel