سخنرانی دکتر علی رحمانی

18
دکتر علی رحمانی استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel