بازدید سرزده رئیس بازرسی کل کشور از وضعیت فرودگاه ها

463

رئیس بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز نسبت به بررسی وضعیت خدمات رسانی فرودگاه ها اقدام کرد

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده