معرفی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4,231

در این کلیپ عمده اقدامات انجام شده در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت elearning.mums.ac.ir مراجعه فرمایید.