گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود ... (قیصر امین پور)

3,744

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود / گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود / گاهی بساط عیش خودش جور میشود / گاهی دگر تهیه بدستور میشود / گه جور میشود خود آن بی مقدمه / گه با دو صد مقدمه ناجور میشود ... / "قیصر امین پور" / وبلاگ بچه های آسمان / سلمان رزاقی زارع