لباس زنان و مردان اشرافی فرانسه در قدیم چگونه بوده؟

355
کاخ ورسای (اقامتگاه سلطنتی پادشاهان فرانسه طی سال های ۱۶۸۲ تا ۱۷۸۹) دوشنبه شب فرصتی برای ۶۳۰ میهمان ویژه فراهم کرد تا رویاهای سلطنتی خود را در جریان ضیافتی خاص محقق کنند. دعوت شدگان با لباس های ویژه ای در این ضیافت شرکت داشتند که نوع پوشش زمان حکمرانی پادشاهان و ملکه ها در فرانسه طی سده های گذشته را تداعی می کرد. *** منبع: یورونیوز
pixel