ارسلان میرزایی، مقبره یوسفعلی بیگ قشقایی

262

ارسلان میرزایی، مقبره یوسفعلی بیگ قشقایی، یوسفعلی بیگ قره قانلو فرزند خسرو بیگ قره قانلو معروف به «میرزا» متخلص به «یوسف خسرو» از شعرای بزرگ ایل قشقایی است.[۱]این شاعر و عارف ایل قشقایی ۱۲۰ سال پیش زندگی می‌کرده است.[۲]