مرجان مهربان و مرتضی مومنیان در جشنواره کلاسیک ایرانی

1,948

دوشنبه ۲۰ آذر٬ ساعت ۲۱-۲۲ دونوازی قانون مرجان مهربان و تنبک مرتضی مومنیان در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی اجرا خواهد شد. بخشی از این دونوازی را در کوک جشنواره هفدانگ مشاهده کنید. / ۱۷ تا ۲۴ آذرماه 1396 / خرید اینترنتی بلیت: www.tiwall.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده