صحبت های دکتر یحیی علوی، بخش دوم

409
شتاب دهنده پویش
شتاب دهنده پویش 5 دنبال‌ کننده

صحبت های دکتر یحیی علوی، درباره همایش آینده بازاریابی. بخش دوم