"پل معلق" مستندی زیبا از شهر استانبول

227

«پل معلق» مجموعه مستندی است با موضوع شهر استانبول و نقش فرهنگی آن در ترکیه که ارتباطات فرهنگی آن و نقش این شهر در برقراری ارتباط فرهنگی بین شرق و غرب دنیا را مورد بررسی قرار می دهد. در سینمامارکت تماشا کنید http://cmmt.ir/500