صنعت ساختمان 10 : مسابقه تا جایزه راه بسیار دارد!

840

محسن تاج الدین در گفتگویی با ایمان برات وکیلی ضمن اشاره به تجربیات خود در معماری بیان کرد که به دلایلی شرکت در مسابقات داخلی را دوست ندارد!

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده