تریلر زمان عرضه فیزیکی Max: The Curse of Brotherhood

505

با عرضه نسخه فیزیکی بازی Max: The Curse of Brotherhood، تریلر جدیدی از آن منتشر شد.