مصاحبه خبرگزاری برنا با سپیده علیزاده - قسمت 2

54
برنامه «یک کار خوب» از گروه اجتماعی خبرگزاری برنا. این برنامه از اول ماه مبارک سال نود و نه شروع شده و هر شب نیم ساعت قبل از افطار در سایت این خبرگزاری منتشر می شود. سپیده علیزاده مهمان برنامه بوده که مصاحبه در چند قسمت پخش شد - قسمت دوم
pixel