آموزش زبان فارسی کنکور- گروه اسمی- آکادمی کنکور

2,237

فیلم آموزشی زبان فارسی آکادمی کنکور مبحث گروه اسمی- مدرس : رضا اشرفی - با فیلم زبان فارسی آکادمی کنکور در کمترین زمان بیشترین آمادگی را برای پاسخگویی به سوالات زبان فارسی کنکور به دست می آورید. برای خرید نسخه کامل به سایت www.konkooracademy.com مراجعه کنید. شماره تماس جهت خرید : ۰۹۳۵۹۳۰۹۰۶۶