فیلم حل تمرین ـ راهبردهای حل مساله ـ ریاضی هفتم ـ صفحه ی 2 و 3

2,067
راهبرد رسم شکل ـ راهبرد الگوسازی ـ حل تشریحی تمرینات ریاضی هفتم توسط استاد ابراهیمی riazifilm.ir
riazifilm.ir 831 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel