چرا والدین نباید در اتاق درمان حضور داشته باشند؟| کلینیک دندانپزشکی کودکان درسان

623
کلینیک دندانپزشکی درسان
کلینیک دندانپزشکی درسان 17 دنبال‌ کننده
623 بازدید
اشتراک گذاری

اگر دوست دارید که فرزند شما در محیط دندانپزشکی احساس صمیمت و راحتی کند لطفاً ‌تصویرسازی ذهنی برای کودک را متوقف کنید و در اتاق درمان حضور نداشته باشید.‌‌کودک به محض دیدن والدین خود در اتاق درمان شروع به گریه و واکنش‌های عاطفی می‌کند و در روند درمان خلل ایجاد می‌کند. والدین دچار دلنگرانی می‌شوند و واکنش آنها موجب بی‌قراری کودک و انجام نشدن درمان می‌گردد.‌ این ویدیو، یکی از جلساتی است که کودک بدون نگرانی در کلینیک درسان حضور دارد