ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بزرگترین نیروگاه خورشیدی در چین

448
این نیروگاه بزرگترین نیروگاه خورشیدی در جین است که هفت بیلییون کیلو وات برق تولید می کند
pixel