موشن گرافیک نماز جماعت با کرونا

982
خیلی ها حسابی دلشون برای نماز جماعت مسجد و حرم تنگ شده می توانید با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی با شرایطی در نماز جماعت شرکت کنید
pixel