نیرو در همه جا

234
این پژوهش به دست ملیکا امینی دانش آموز پایه سوم دبستان رهنما در سال تحصیلی 98-97 در خصوص نیرو در همه جا موضوع درس نهم علوم سوم دبستان تهیه و اجرا شده است .
1 سال پیش
# کشش
# تنش
pixel