هر سال معادل ۲۴ میلیون جلد کتاب، رسید کارتخوان صادر می‌شود!

56

آمارهای اعلامی شاپرک نشان می‌دهد که در تیرماه امسال بیش از 2‌میلیارد و 341‌میلیون و 465‌هزار تراکنش بانکی با دستگاه‌های کارتخوان به ارزش 264.6‌هزار‌میلیارد صورت گرفته است.

رحمان 1400
%87
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: یک ساعت و 48 دقیقه
رحمان 1400
pixel