داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

هر سال معادل ۲۴ میلیون جلد کتاب، رسید کارتخوان صادر می‌شود!

71
آمارهای اعلامی شاپرک نشان می‌دهد که در تیرماه امسال بیش از 2‌میلیارد و 341‌میلیون و 465‌هزار تراکنش بانکی با دستگاه‌های کارتخوان به ارزش 264.6‌هزار‌میلیارد صورت گرفته است.
pixel