حل تمرین شیمی یازدهم سمیرا جعفری 1

167
بررسی روند های جدول تناوبی از قبیل شعاع فلزی و نافلزی و واکنش پذیری
Samira_jafari25 10 دنبال کننده
pixel