ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

چرا موتور های مدرن نیاز به روغن موتور سنتتیک دارند

453
در این فیلم مشاهده خواهید کرد چرا خودروهای مدرن به روغن موتور سنتیک synthetic نیاز دارند. روغن موتور بیدومکس روغن موتور ایرانی با کیفیت جهانی
pixel