نماهنگ دوره اختبار و تثبیت (میثاق طلبگی) سال تحصیلی 97-96

415
نماهنگ دوره اختبار و تثبیت (میثاق طلبگی) سال تحصیلی 97-96 حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهرستان کهنوج. تصاویری از ورود داوطلبین،پذیرایی و کارگاه بایدها و نبایدهای طلبگی
pixel