دوری از مردم در آخرالزمان_قسمت سوم

309

امیرالمؤمنین(ع):اى مردم همانا آغاز پیدایش آشوبها فرمانبرى هوسها و بدعت نهادن احکامى است بر خلاف قرآن که مردمى بدنبال مردمى آنرا بدست گیرند، اگر باطل برهنه میبود بر خردمندى نهادن نمی‏گشت و اگر حق ناآمیخته می‏شود اختلافى پیدا نمی‏شد ولى مشتى از حق و از باطل گرفته و آمیخته شود و با هم پیش آیند، اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره شود و آنها که از جانب خدا سبقت نیکى داشتند نجات یابند.اصولکافی ج1ص69

kanizezahra
kanizezahra 269 دنبال کننده