تدریس کتاب ریاضی - جمع و تفریق اعداد دو رقمی (کلاس اول دبستان)

4,645
تدریس کتاب ریاضی - جمع و تفریق اعداد دو رقمی، کلاس اول دبستان، توسط سرکار خانم یزدان پرست آموزگار پایه اول دبستان ایده آل پارسی شیراز
pixel