مصاحبه تکان دهنده درباره امام زمان (توضیحات را بخوانید)

905
البته یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که همین جوانان هستند که عاقبت یار امام زمان خواهند بود! چون به وجود امام زمان در پرده غیب ایمان دارند و این اعتقاد از حرفهایشان کاملا پیداست! اصل ایمان به ظهور ولیّ الله در دلهای ما وجود دارد، این نکته مثبت مهم را از نظری که برای این ویدیو نوشته شده بود دریافتم که میگفت تا وقتی جوانان ما به این چیزها اعتقاد دارند ایران پیشرفت نخواهد کرد!
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel