آموزش های ناقص (قسمت سوم)

58

والدین به غلط رفتارهایی رو با کودکانشون انجام میدن که نتیجه‌ای جز خرابی زندگی و آینده‌ی کودکشون دربر نداره. شاید والدین نیتشون خیر باشه، شاید والدین در صدد بهتر کردن و رفاه زندگی فرزندشون تلاش میکنن، اما این تلاش نتیجه رو عکس میکنه و هیچ وقت به فکر ما هم نمیرسه که گفتن چند تا عبارت ساده بتونه تاثیری به این عمق بر کودک ما و رفتارش و آینده‌ش بذاره. این فکر که ما داریم آینده‌ی فرزندانمون رو با خیر خواهی خراب می‌کنیم شاید آزار دهنده باشه اما واقعیت محضه.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده