سخنان دکتر علی مطهری در مراسم دستاربندی 98

799

سخنان دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف