تخریب یک ساختمان فرسوده$محمود تبار

2,201
صحنه ای زیبا از تخریب یک ساختمان فرسوده
pixel