گاوماهی پروانه‌ای: Amblygobius albimaculatus

20

گاوماهی پروانه‌ای (Amblygobius albimaculatus)، از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی در اعماق کم نواحی ساحلی و در نزدیکی بستر به سر می‌برد. به عنوان ماهی آکواریومی مطرح است و اقدام به لانه‌سازی می‌نماید. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Amblygobius-albimaculatus.html