باز شدن زخم بعد از عمل پروتز سینه

1,505
این عمل در افرادی که تحت رادیوتراپی بودند بیشتر دیده می شود و همچنین در افرادی که برای اولین بار است جراحی سینه انجام میکنند به ندرت دیده میشود.
pixel