شب آفتابی - رادیو اقتصاد - قسمت اول

273

رادیو اقتصاد - مصاحبه با دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی مدیر عامل شرکت نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی نیامش ، کار آفرین برتر سال . تلفن : 8-65611247-021 http://www.medniamsh.com/ http://www.niamsh.com/fa/

شرکت نیامش
شرکت نیامش 4 دنبال کننده