سخنرانی سارا بانکی در رو به راه: به کجا چنین شتابان؟

896
سارا بانکی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، سخنران رویداد رو به راه بود که مهر 1396 در تهران برگزار شد. عنوان سخنرانی وی، «به کجا چنین شتابان؟» بود. - 20TA30.com
بیست تا سی 142 دنبال کننده
pixel