اسپکتروفتومتر چگونه کار می کند؟

5,313
ستاره آزمون پارس 1 دنبال‌ کننده
5,313 بازدید
اشتراک گذاری
یک لامپ که تامین کننده نور اسپکتروفتومتر است نور را به قسمت توری تجزیه می تاباند، توری تجزیه مانند منشور عمل کرده و نور را به طول موج های مجزا تبدیل می کند. این توری می چرخد تا تنها طول موج مشخصی از شکاف دستگاه خارج شود، سپس طول موج مشخص با نمونه برخورد خواهد کرد.
pixel