زنجیرزنی در تاسوعای حسینی سال 1395

192

مراسم زنجیر زنی در تاسوعای حسینی مورخ 1395/07/20 اهالی روستای جمایران در روبروی مسجد روستای خلج / تدوین: وحید عزیزی جمایران

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel