گاوماهی میگویی مورّب: Amblyeleotris diagonalis

32

گونه گاوماهی میگویی مورّب (Amblyeleotris diagonalis)، از گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی، بصورت همزیست با میگوهای خانوادهء Alpheidae زندگی می‌کند و هردو از هم سود می‌برند، به این شکل که میگو لانه‌سازی می‌کند و ماهی از هردویشان مقابل شکارچیان مراقبت می‌نماید. اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Amblyeleotris-diagonalis.html