اولین وبینار جنبش هارمونی تغییر

270
جنبش هارمونی تغییر (جهت) الگویی برای تغییر فردی، خانوادگی، تیمی، سازمانی، اجتماعی و زیرساخت پلتفرم‌های برنامه رشد فردی (برف)، منظومه جامع مدیریت (نجم) و برنامه رشد شرکتی (برش) برای تربیت و پرورش تغییردهندگان (Change Agent) در نقش‌های مروجان، سفیران، حامیان، مربیان، و رهبران تغییر در شبکه همکاری دگرگونی (شهد) است.
pixel