روکش دندان چیست ؟

930
روکش دندان چیست ؟ آیا دندانهایی که عصب کشی شده اند ، نیاز به روکش دارند یا خیر ؟
pixel