تغییر باورهای منفی با حالت آلفا(هیپنوتراپی پاکسازی افکار منفی)

162

ویس کاربر عزیز و تکنیک حالت آلفا را برای تغییر باورها حتما گوش دهید. حتما عضو کانال موفقیت شاهرخی شویدsajadshahrokhii@. برای دانلود رایگان 5000دقیقه فایلهای آموزشی گروه موفقیت شاهرخی میتوانید به آیدی پشتیبانی پیام دهیدposhtibanisitee@ فایلهای رایگان را میخواهم تا ارسال شود. یا در سایت دانلود کنیدwww.sajadshahrokhi.org

سجاد شاهرخی
سجاد شاهرخی 388 دنبال کننده