چهارمین جشنواره کباب بناب

691
به دنبال ثبت ملی کباب بناب در فهرست آثار ناملموس کشور این جشنواره همه ساله در بناب برگزار می شود سال 97 چهارمین دوره آن برگزار شد
pixel