اصغر اردکه

75
کارگردان:مبین ایزدی / نویسنده:مبین ایزدی / فیلم بردار:مبین ایزدی / تدوین گر:مبین ایزدی / بازیگران:اصغر و دوستان / شهر:تهران / پایه:هفتم
pixel