کپسول گاز ۴۰ لیتری ، سیلندر گاز ۴۰ لیتری ، بالن صنعت

148
بالن صنعت 34 دنبال‌ کننده
بالن صنعت وارد کننده و توزیع کننده انواع کپسول چینی و ایرانی ۲ ،۵،۱۰،۲۰،۴۰٫ ۵۰ لیتری می باشد . ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶/۷-۰۹۱۲۱۲۶۲۵۴۴-ایمان رستمی
بالن صنعت 34 دنبال کننده
pixel