کپسول گاز ۴۰ لیتری ، سیلندر گاز ۴۰ لیتری ، بالن صنعت

47
بالن صنعت 21 دنبال‌ کننده

بالن صنعت وارد کننده و توزیع کننده انواع کپسول چینی و ایرانی ۲ ،۵،۱۰،۲۰،۴۰٫ ۵۰ لیتری می باشد . ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶/۷-۰۹۱۲۱۲۶۲۵۴۴-ایمان رستمی

بالن صنعت 21 دنبال کننده
pixel