عمل جراحی سنگ کلیه به روش PCNL

8,068
عمل جراحی فوق تخصصی PCNL که با برش یک سانتی متری سنگهای بزرگ کلیه حتی شاخ گوزنی هم خارج میشه http://www.irurology.com
pixel