گفتگو با سردار امیرعلی حاجی زاده

980
شبکه افق سیما 4.2 هزار دنبال‌ کننده

گفت وگو با کارشناسان نظامی، سیاسی و اجتماعی از آمریکا و دیگر کشورهای غربی، محور اصلیبرنامه برنامه نمایش نادر را تشکیل می دهد همچنین در میان برنامه به معرفی شخصیت های طرف گفت وگو و سوابق آنها پرداخته می شود. استکبارستیزی و وضعیت امروز آمریکا در سطح بین المللی موضوع این گفت وگوهاست.

شبکه افق سیما 4.2 هزار دنبال کننده
pixel