اهمیت اتصال آموزشگاه های کوچینگ و کوچ ها به ICF

1,570
در سراسر جهان آموزشگاه ها اعتبار و تأییدیه های خود را از مراکز معتبر و ناظر بر آن زمینه ی کاری کسب می کنند. نظارت بر آموزشگاه های کوچینگ چگونه است؟ بزرگترین ارگان ناظر بر فرآیند کوچینگ و تربیت کوچ در جهان ICF (فدراسیون بین المللی کوچینگ) است. اهمیت داشتن گواهی نامه معتبر و متصل بودن آموزشگاه های کوچینگ به ICF را در این ویدیو از آقای تیمور میری، مدیر و موسس آکادمی کوچینگ فارسی زبانان بشنویم.
pixel