کاشت مو به روش fit در کلینیک دکتر رضائی

5,144

بیماری که کاشت مو با روش fit برای او انجام شده است نمای روبرو بعد از باز کردن پانسمان روز بعد از عمل تراکم موهای کاشته شده کم می باشد زیرا وسعت طاسی زیاد و بانک مو ضعیف می باشد به همین دلیل موها با فاصله کاشته شده تا بتوانیم وسعت بیشتری را پوشش دهیم