سردار ما، قاسم سلیمانی

17,537
بنیاد کرامت رضوی 7 دنبال‌ کننده
در مرز مهران این خانم خراسانی که برای پیاده روی اربعین آمده، از قاسم سلیمانی با عنوان "سردار ما" یاد می کند. حاج خانم، التماس دعا.
pixel