نذری دادن محمدرضا گلزار اربعین 96 کلیپ چهارم(کپی ممنوع)

1,940

محمدرضا گلزار اربعین 96 در خانه پدریش نذری داد که آقای علی دایی مهمان ویژه این مراسم بودند و آقای گلزار در کنار دسته عزاداران حسینی حاضر شدند و به سینه زنی پرداختن کپی کردن این کلیپ ممنوعه